IMATGES

ENTRADA I SALA

Dos pisos d’història, de bigues de fusta, de làmpades barroques i ceràmica italiana dels anys 50 contemplen al comensal a Can Miserias.

PLATS